Studierende stehen vor dem LC und blicken lächelnd einer Kollegin mit einer Mappe in der Hand nach.

Projektleírás

Projektleírás

A kiinduló helyzet

Az elmúlt években a programterületen jelentősen nőtt a személygépkocsival utazók száma. Ennek oka egyrészt a határon átlépő forgalom növekedése az osztrák munkaerőpiac megnyílásával; másrészt a nagyvárosok ingázónak nagy része is az egyéni közlekedést választja (pl. Bécs 79%). Az utóbbi időben több kezdeményezés szolgálta a határon átnyúló közlekedésfejlesztést. Kevésbé foglalkoztak azonban az ingázók közlekedési szokásaival és kevéssé ismert a munkahelyek szerepe az utazási szokások befolyásolásában, s ezzel a környezetbarátabb közlekedési módok ösztönzésében. Hiányoznak emellett a határtérségben ingázók utazási szokásaira és szükségleteire vonatkozó adatok, amelyek a fenntartható regionális közlekedésfejlesztés alapját kell, hogy képezzék. Míg a korábbi projektek (pl. Gremo Pannonia) elsősorban az infrastruktúra és a szolgáltatási színvonal fejlesztésére koncentráltak, ez a projekt a keresleti oldalra összpontosít az utazók viselkedésének vizsgálatával és befolyásolásával.

A projekt célja

A projekt célja a programterületen ingázó dolgozók utazási szokásainak befolyásolása és a környezetbarát közlekedési módok támogatása a munkáltatókkal közösen kidolgozott intézkedéscsomagok segítségével. Ezt az ingázók utazási szokásaira vonatkozó a munkahelyeken és a határon átnyúló ingázók között elvégzett felmérésekkel támasztjuk alá, amelyek pontos adatokat szolgáltatnak az utazók motivációiról, szükségleteiről és viselkedéséről. Ezek a felmérések alapozzák meg a munkahelyekkel közösen kidolgozott intézkedéscsomagokat, amelyek a környezetbarátabb közlekedést támogatják. Az intézkedéscsomagok bevezetésre kerülnek, így hatásuk értékelhető. A tapasztalatok alapján egy ökomobilitási eszköztárt dolgozunk ki, ami lehetővé teszi a projekt eredményeinek hasznosítását a térség összes munkáltatója számára. Az eredményeket a politikai döntéshozók felé is kommunikáljuk, hogy a munkáltatók ökomobilitást támogató tevékenységét a szabályozási környezet és a pénzügyi támogatások is ösztönözzék.

Célcsoportok

A projekt célcsoportját alkotják a programterület nagy munkáltatói és azok munkavállalói, valamint a határon átnyúló ingázásban részt vevők. A körükben végzett felmérés célja igényeik és a környezetbarát közlekedés használatát akadályozó tényezők azonosítása. A nagy munkáltatókkal együttműködünk az ökomobilitást elősegítő intézkedéscsomag bevezetésében és azok hatásainak értékelésében. A projekt célcsoportját képezik továbbá a térség közlekedési és regionális fejlesztéséért felelős intézményeinek döntéshozói, a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek képviselői. Célcsoport a közlekedési szolgáltatók, mivel az ő meglévő vagy új szolgáltatásai iránti igényeket kívánjuk befolyásolni.