Hintere Außenansicht des D2 Gebäudes

целева група и пазар

Лекция: Коя е целевата ми група и как да изпъкна сред конкуренцията?

Video

Проучване на случай: Превръщане на теорията в практика - погледнете отвътре!

Дневен център за Алцхаймер - Caritas Socialis
Video

Дневният център за Алцхаймер се намира във Виена и се управлява от Caritas Socialis.

Компетентност за нуждите от деменция - Tirol Clinics
Video

Компетентност по въпросите на деменцията е инициатива за успешно лечение и включване на пациенти с деменция в болниците на Tirol Kliniken.

Резюме: можете да свалите ключовите точки от лекцията!