Hintere Außenansicht des D2 Gebäudes

Coach Slovenské

Chceli by ste sa dozvedieť, ako zriadiť novú službu pre ľudí s demenciou? Viac nájdete v kapitole Vývoj podnikateľského plánu!

Príspevok o vývoji podnikateľského plánu obsahuje know-how o základoch podnikania a motivuje Vás k rozvoju vlastného návrhu na biznis so zameraním na demenciu. Základné vedomosti sú obsiahnuté v krátkych videách a PDF súboroch, ktoré sú dostupné na stiahnutie. V rámci kazuistík sú tieto teoretické poznatky prezentované v praxi.

Pomocou krátkych cvičení, je používateľ motivovaný k rozvíjaniu svojho vlastného návrhu na projekt. Na každú z deviatich tém je potrebných 20 až 60 minút. Môžete sa rozhodnúť, či budete prechádzať všetky príspevky jeden po druhom, alebo sa rozhodnete pre vybrané témy, ktoré Vás aktuálne zaujímajú najviac.

Okrem toho vás pozývame, aby ste získané poznatky zúročili a využili vo svojom vlastnom projekte.

Zaujíma Vás, ako vyzerajú kvalitne poskytované služby v oblasti demencie? Inšpirujte sa príkladmi dobrej praxe!

Príklady dobrej praxe