František Tůma

Contact

WU Vienna University of Economics and Business

Department of Foreign Language Business Communication

Institute for Slavic Languages

Welthandelsplatz 1, D2.3.194 (Entrance D)

A-1020 Wien

Tel.: +43(1)313364124

Mail: frantisek.tuma@wu.ac.at

Curriculum Vitae

  • 2019: Habilitation ("docent" degree) in English Linguistics, Faculty of Arts, Charles University in Prague, Czech Republic. Habilitation thesis: Classroom interaction in English language teaching in higher education: A conversation analysis perspective – published in Czech as Tůma, F. (2017). Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy. Masarykova univerzita.

  • 2012: Doctoral (Ph.D.) degree in Philology – Foreign Language Teaching (specialization in English), Faculty of Arts, Charles University in Prague, Czech Republic.

  • 2008: Master’s (Mgr.) degree in Teaching English and Informatics at lower-secondary schools, Faculty of Education, Technical University of Liberec, Czech Republic.

Research Interests

  • Applied linguistics, pragmatics, interactional linguistics.

  • Conversation analysis in institutional settings (e.g., meetings, classrooms) and in multilingual interactions.

Data Protection Statement

Book (monograph)

2017 Tuma, Frantisek. 2017. Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy [Classroom interaction in English language teaching in higher education: A conversation analysis perspective]. Read more

Journal article

2023 Sherman, Tamah, Tůma, František. 2023. Claiming insufficient knowledge in pairwork and groupwork classroom activities. Read more
2023 Tuma, Frantisek, Kääntä, Leila, Jakonen, Teppo. 2023. L2 grammar‐for‐interaction: Functions of “and”‐prefaced turns in L2 students’ collaborative talk. Read more
2023 Obrovská, Jana, Svojanovský, Petr, Kratochvílová, Jana, Lojdová, Kateřina, Tuma, Frantisek, Vlčková, Kateřina. 2023. Promises and challenges of differentiated instruction as pre-service teachers learn to address pupil diversity. Read more
2023 Tuma, Frantisek, Obrovská, Jana, Svojanovský, Petr. 2023. Changes in orientations among pre-service EFL teachers’ correction practices: From teaching materials to underlying knowledge structures. Read more
2022 Tuma, Frantisek, Sherman, Tamah. 2022. Recruiting help in word searches in L2 peer interaction: A multimodal conversation-analytic study. Read more
2022 Tuma, Frantisek. 2022. “Okay, so, moving on to question two”: Achieving transitions from one item to another in paired EFL speaking tasks. Read more
2021 Tuma, Frantisek, Fořtová, Nicola. 2021. Doing exposed correction in the language classroom: A conversation analysis perspective. Read more
2021 Fořtová, Nicola, Sedláčková, Jitka, Tuma, Frantisek. 2021. “And my screen wouldn’t share.”: EFL student-teacher perceptions of ICT in online teaching practice and online teaching. Read more
2021 Tuma, Frantisek, Lojdova, Katerina. 2021. "There are two gaps, so": Teaching materials as resources for correction in pre-service teachers’ EFL classes. Read more
2020 Petr, Knecht, Tuma, Frantisek. 2020. Citační etika v pedagogickém výzkumu: K vynucování citací a zakládání citačních kartelů [Citation ethics in educational research: On coercing citations and establishing citation cartels]. Read more
2020 Obrovská, Jana, Tuma, Frantisek. 2020. Přísliby a výzvy vícemístné etnografie ve výzkumu diverzity v pregraduální učitelské přípravě [Promises and challenges of multi-sited ethnography in research in diversity in pre-service teacher education]. Read more
2020 Tuma, Frantisek, Píšová, Michaela, Černá, Monika. 2020. Eroding trust in teacher professionalism: An ethnomethodological analysis of radio interviews with Czech experts on education. Read more
2020 Tuma, Frantisek. 2020. Recepční studie českého vydání Auerovy Jazykové interakce [A reception study of the Czech edition of Auer’s Linguistic Interaction]. Read more
2019 Tuma, Frantisek, Knecht, Petr. 2019. Akademický inbreeding jako rakovina vysokého školství nebo nutnost? Přehled zahraničních výzkumů a implikace pro českou vysokoškolskou politiku [Academic inbreeding as an undesirable evil or a necessary good in higher education: A research review and implications for Czech higher education policy]. Read more
2019 Tuma, Frantisek, Nepivodová, Linda, Fořtová, Nicola. 2019. Výzkum interakce mezi spolužáky: Přehled konverzačněanalytických studií [Research on interaction among peers: A review of conversation-analytic studies of classroom interaction]. Read more
2018 Tuma, Frantisek. 2018. Enabling audience participation and stimulating discussion after student presentations in English as a foreign language seminars. Read more
2017 Tuma, Frantisek. 2017. Střídání kódů ve výuce angličtiny u učitelů-expertů pohledem konverzační analýzy [Code-switching in expert teachers’ EFL classrooms: A conversation analysis perspective]. Read more
2016 Tuma, Frantisek. 2016. Konverzační analýza a interakce ve třídě: Východiska a metodologické aspekty [Conversation analysis and classroom interaction: Background and methodological aspects]. Read more
2014 Tuma, Frantisek. 2014. Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990-2012) [Dialogism and research on classroom interaction: A review (1990–2012)]. Read more