Hintere Außenansicht des D2 Gebäudes

Моят проект

Какви са следващите стъпки за да стартирате проекта си?

Поздравления! В модула COACH добихте ценно знание за това как да създадете услуга или продукт в областта на деменцията. Сега е ваш ред да се заемете със следващите стъпки и да реализирате проекта си!

Във всяка тема има PowerPoint шаблон както и насочващи въпроси, които да ви помогнат с Вашия собствен проект. Сглобете деветте презентации или свалете шаблоните, за да създадете преставяне на проекта си или бизнес план!

INDEED Платно за бизнес модел

Какво преставлява представянеот на проекта и бизенс плана?

Представянето на проекта е кратка презентация (10-20 слайда), която показва накратко концепцията на даден бизнес или проект. Тя подчертава особеностите на Вашие проект и трябва да дава кратки отговори на всички важни въпроси, които възникват в публиката. Важната информация е представена визуално чрез приятен дизайн. Такива презентации са инструмент, който да Ви помогне да „продадете“ идеята си на потенциалините финансиращи страни, партньори или клиенти. Представянето винаги трябва да бъде съобразено с аудиторията.

Бизнес планът представлява написана концепция (10-100 стр.) на Вашия бизнес или проект. Той включва всички стъпки за успешното осъществаване на идеята Ви в следващите 1-5 години. Информацията е представена таблично и в текстов вид.

Кога имате нужда от представяне на проекта?

  • Когато търсите по-малко финансиране и особено когато разчитате на малки дарения

  • Когата търсите партньори, които да Ви подкрепят

  • Когато създавате мрежа с контакти

  • Когато участвате с проекта си в състезание за някаква награда

  • Когато искате да разгласите информацията за Вашия проект

Примери:

Очаквайте скоро...

Кога имате нужда от бизнес план?

  • Когато имате нужда от ясно ръководство за това какда планирате и контролирате дейностите си, особено ако работите в сътрудничесто с ко-учредител

  • Когато търсите по-големи инвестиции и особено когато кандидатствате за заем

  • Когато някои ви поиска бизнес ппан (напр. инвеститорите)

Примери:

Бизнес план за Деменция кафе (https://repository.ihu.edu.gr/xmlui/bitstream/handle/11544/29315/Tsairas.Nikolaos.pdf?sequence=1#page=25)

Как да започнете приготвянето на представяне на проекта или бизнес плана?

Темите в модула COACH Ви дават детайлна информация и бизнес ноу-хау. Накратко, тук са представени въпросите и стпките, над които трябва да поработите, за да приготвите представяне на проекта или бизнес план.

[Translate to English:] Bulgarian

От къде можете да получите обратна връзка за вашето представяне на проекта или за бизнес плана?

Ако вече сте написали представяне на проекта или бизнес план на английски, можете да получите обратна връзка от проекта INDEED. Тази обратна връзка ще ви даде информация за това колко са разбираеми бизнес обясненията в представянето или в бизнес плана Ви. Ние не можем да оценим дали проектът е подходящ за определен регион или какви конкретни източници на финансиране трябва да бъдат използвани.

За да поискате обратна връзка за вашия бизнес план, моля изпратете e-mail на английски или немски език на: npo-kompetenz@wu.ac.at

Откъде можете да получите допълнителна подкрепа за да стартирате проекта си?

Тук е представен списък на организациите, институциите или програмите, които предлагат подкрепа или обслужват темите, дискутирани в COACH.

Дунавски регион

Релевантни организации и институции

Възможности за финансиране

България

Релевантни организации и институции

Възможности за финансиране

Румъния

Релевантни организации и институции

Възможности за финансиране

Словакия

Релевантни организации и институции

Възможности за финансиране

Словения

Релевантни организации и институции

Възможности за финансиране