'Gipfeltreffen: Entrepreneurship und Innovation' (WU Alumni-News, Oktober 2005)